top of page
landing-banner_v4.jpg
landing-v4_1.png
幫皮膚BOOT返機

幫皮膚BOOT返機

立即觀看
皮膚Down機 濕疹反覆出現
類固醇 易上癮 易反彈!
landing-v4_2.png
你以為Lotion就得?
皮膚boot返機
藥劑師推介
landing-v4_3.png
傳統類固醇 VS CB2重組方案
landing-v4_4.png
Mix & Match
藥劑師小貼士
landing-v4_5.png
landing-v4_6.png
Carunonline_ad_v4_1_550x825.jpg
卡倫 皇牌全效萬用膏 (CB2全效 3+配方)
H.png
$284.00
$315.00
Carunonline_ad_v4_2_550x825.jpg
卡倫 精華舒緩修護油 (CB2溫和1+配方)
oil.png
$243.00
$265.00
Carunonline_ad_v4_4_550x825.jpg
卡倫 重點修護保濕霜 (CB2 溫和1+配方 )
cream.png
$253.00
$283.00
landing-v4_6.png
濕疹膏BUY it online
bigbigshop.png
12110146404382.png
ztore 濕疹膏

​門市銷售點

mannings-supplier-logo-Mannings-RXPlus-RX-2.png
CRCare logo.jpg
New-Yaohan-logo.png
organic_plus.png
Soda Mall Logo_Landscape.png
bottom of page