top of page

《濕疹人生》主事人 Dion 親試Carun卡倫萬用膏,4日後,濕疹皮膚明顯有改善,效果很好啊!

上個星期天氣又凍又乾,大家濕疹情況如何? 小妹都逃唔過發了的命運…… 還好,情況可以控制得住。今天就來過小分享吧!

額頭又痕爆了,有水同損加脫皮。 手指原本已經康復,但這個天氣下又乾又痕又裂。

用咗Carun 的萬用膏,3月1日再做記錄,額頭損位已經埋哂,冇再出水,效果唔錯。手指方面,冇裂了,比之前潤咗好多!

Carun 萬用膏效果理想。可以推介比大家了!

*根據個人體質, 效果因人而異

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags

#免責聲明: 成效因人而異, 內容及資料僅供參考

bottom of page