top of page

主婦手 | 濕疹調理 | 皮膚敏感 濕疹手又紅又癢


濕疹手又紅又癢 case

雙手既濕疹其實已經好多年,一掂水就會更嚴重


濕疹手又紅又癢 case

後來,親戚介紹我用Carun『萬用膏』

濕疹手又紅又癢 case after

搽第一次後,雙手既癢同損已經舒緩左好多

搽第二次後雙手既粒粒榭左好多

濕疹手又紅又癢 case

我連續用左大概一個星期已經好番哂。


*根據個人體質, 效果因人而異


濕疹, 嬰兒濕疹, 濕疹藥膏, 卡倫, Carun, 萬用膏, 濕疹調理, 濕疹膏, 濕疹症狀, 敏感皮膚, 萬用膏, 皮膚敏感, 皮膚乾燥, 皮膚痕癢, 主婦手, 皮膚過敏, BB濕疹

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags

#免責聲明: 成效因人而異, 內容及資料僅供參考

bottom of page